Ural-375D-shtabnoy_baza-MChS-s.Kuleshovka_24.05.2007.JPG